مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با بیان این خبر گفت: پروژه مشارکتی " احداث، بهره برداری، اجاره و انتقال باغ موزه صنایع دستی " به  منظور  ایجاد محیطی متفاوت و مبتنی بر گردشگری تجربه محور، توسعه پایدار و استفاده از ظرفیت زمین‌های در اختیار و ایجاد پایگاهی برای شهر خلاق و جهانی صنایع دستی و هنر های بومی و محلی انجام می‌شود.

مسعود حیدری با بیان اینکه مطالعات جامعی روی ابعاد مختلف این طرح انجام شده، اضافه کرد: صنایع دستی از شاخص ترین دستاوردهای فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی است که با وجود انواع و گونه‌های مختلف دارای ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصربه فردی است.

وی اضافه کرد:  از جمله قابلیت‌های این هنر-صنعت،  ایجاد و توسعه در مناطق مختلف، عدم نیاز به سرمایه‌گذاری کلان با وجود دارا بودن ارزش افزوده زیاد در مقایسه با صنایع دیگر، تأمین قسمت عمده مواد اولیه مصرفی آن از منابع داخلی و عدم همانندی و تشابه فرآورده‌های تولیدی آن با یکدیگر است که باعث شده این - صنعت در کلان برنامه پنج ساله توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور قرار گیرد.

به گفته حیدری، زیربنای  زمین این پروژه حدود 613هزار مترمربع است  که  145 هزار مترمربع، قابل بارگذاری خواهد بود.

وی با دعوت از سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در احداث این پروژه تاکید کرد: بدون شک انجام این پروژه ارزشمند گامی‌نو برای ارتقای جایگاه صنایع دستی اصفهان خواهد بود.