در این نشست مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با تشریح ظرفیت های این سازمان، بر لزوم استفاده روزافزون از توان بخش خصوصی اصفهان برای توسعه زیرساخت‌های شهر اصفهان تاکید کرد.

مسعود حیدری اضافه کرد: لزوم تسهیل در فرایند مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های شهری مورد تاکید شهردار محترم و مدیریت شهری اصفهان است و به دنبال تدوین الگوی مناسب برای ایجاد تعامل پایدار با فعالان بخش خصوصی و حوزه سرمایه گذاری استان هستیم.

حیدری افزود: شهرداری اصفهان آمادگی دارد تا با تدوین بسته های ویژه مشوق سرمایه‌گذاری زمینه ورود و مشارکت پایدار در پروژه های شهری را فراهم سازد.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان نیز در ادامه این نشست گفت: ظرفیت های فراوانی در بخش خصوصی اصفهان وجود دارد و کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی بستر مناسبی برای تعامل روزافزون فعالان اقتصادی فراهم آورده است.

علی صفرنوراله تاکید کرد: پیشنهاد خاص من این است که کمیته‌ای ذیل کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان به منظور تسهیل فرایند ارتباط و شهرداری و سرمایه گذاران فراهم شود و با شناخت بیشتر به تدوین بسته های مشوق سرمایه گذاری زمینه مذاکره بیشتر و همکاری مستمر فراهم گردد.

صفرنوراله تصریح کرد: هم‌افزایی روزافزونی برای همکاری اتاق بازرگانی و شهرداری اصفهان وجود دارد و همت بر آن است تا با جلب مشارکت حداکثری سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، فضایی مناسب برای توسعه زیرساخت‌های شهر اصفهان فراهم گردد.