در این نشست که با هدف هم‌افزایی و تبادل نظر مدیران دو سازمان به منظور تسهیل و تسریع مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه های شهری و حل چالش‌های پروژه‌های در حال انجام برگزار شد، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان، ضمن بررسی روند پروژه های مشارکتی جاری و مشکلات موجود، بر ضرورت اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح در فرآیندهای شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذران تاکید کرد.

مسعود حیدری اضافه کرد: تمرکز بر فرآیندهای مناقصه، مزایده و تعمیم آن به پروژه‌های مشارکتی باعث بروز مشکلات فرآیندی در طی مراحل شناسایی و انتخاب سرمایه گذار در پروژه‌های شهری شده است.

وی تصریح کرد: برخی از ماده‌ها و بندهای آئین‌نامه از جمله نگاه پیمانکاری به پروژه‌های سرمایه‌گذاری، عدم مشخص بودن فرآیند فراخوان‌های یک مرحله‌ای، عدم وجود سازوکار ترک تشریفات در پروژه‌های مشارکتی، اجرای این فرایندها را با موانعی مواجه ساخته و ضرورت دارد با اصلاح برخی موارد قانونی این چالش‌ها مرتفع شوند.

در پایان نشست مقرر شد در راستای حل چالش‌ها و مشکلات پروژه‌های مشارکتی شهرداری اصفهان، نشست‌های مشترکی به صورت مدون برگزار و اقدامات اصلاحی صورت گیرد، همچنین اعضای حاضر در این نشست با حضور در محل برخی از پروژه‌های منتخب، در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها، نحوه اجرا و مشکلات موجود در هر پروژه قرار گرفتند.