به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، فرزين با اشاره به اقدامات بانك مركزي براي تسهيل قوانين و مقررات و قواعد مربوط به واردات طلا گفت: هدف از اين اقدامات افزايش ذخاير طلاي كشور بود. همچنين در اين راستا به صادركنندگان اجازه داديم رفع تعهد ارزي با واردات طلا انجام شود. رييس كل بانك مركزي افزود: براساس قانون طلاي واردشده به منظور رفع تعهد ارزي بايد در مركز مبادله ارز و طلاي ايران عرضه و دراختيار متقاضيان قرار گيرد. وي تصريح كرد: با اقدامات انجام شده ذخاير طلاي كشور به ميزان قابل‌توجهي افزايش يافت و بر اين اساس بانك مركزي تصميم گرفت از چهارشنبه 27 دي ماه شمش طلا در مركز مبادله عرضه شود. فرزين با اشاره به ضرب سكه جديد تمام بهار آزادي بانك مركزي گفت: سكه جديد بدون تاريخ ضرب و با طرح جديد در بازار عرضه خواهد شد و تلاش ما اين است كه عرضه طلا به بازار هم از طريق ضرب و عرضه سكه جديد و سكه‌هاي موجود و هم ظرفيت مركز مبادله ارز و طلا از محل افزايش ذخاير طلا در سال جاري افزايش يابد. وي افزود: بانك مركزي به عنوان بازارگردان در مركز مبادله ارز و طلا فعاليت خواهد كرد و هم در طرف عرضه و هم تقاضا براي مديريت بازار حضور خواهد داشت. سكه جديد و ارتقايافته بانك مركزي پس از ۵ سال بدون تاريخ ضرب و با طرح جديد و استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين ضرب مي‌شود.

جزييات اولين عرضه شمش طلا

در مركز مبادله ايران

همچنين مديرعامل مركز مبادله ارز و طلاي ايران گفت: اولين جلسه حراج شمش طلا به شكل حراج حضوري در روز چهارشنبه ۲۷ دي ماه ۱۴۰۲ انجام مي‌شود. علي سعيدي، مديرعامل مركز مبادله ارز و طلاي ايران، از عرضه شمش در مركز مبادله ايران خبر داد و گفت: عرضه شمش در مركز مبادله ايران از طريق سامانه و حراج حضوري خواهد بود. وي بيان داشت: اولين جلسه حراج به شكل حراج حضوري در روز چهارشنبه ۲۷ دي ماه ۱۴۰۲ انجام مي‌شود. شمش‌ها به صورت يك كيلويي عرضه مي‌شود و عرضه‌كنندگان تمام افراد ازجمله واردكنندگان طلا از طريق رفع تعهد ارزي خواهند بود. مديرعامل مركز مبادله ارز و طلاي ايران تصريح كرد: متقاضيان طلا نيز از رسته توليدكنندگان در صنف جواهر و بانك‌ها هستند و همچنين بانك مركزي نيز به عنوان بازارگردان در طرف عرضه و تقاضا حضور خواهد داشت. وي اضافه كرد: حراج در گذشته از طريق بانك كارگشايي انجام مي‌شد، اما از اين به بعد به شكل مدون و با مقررات از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران عرضه خواهد شد. سعيدي عنوان كرد: قيمتي كه در مركز مبادله ايران مبناي مبادلات طلا خواهد بود مبتني بر عرضه و تقاضا است و مبادلات براساس پيشنهاد قيمت ازسوي خريداران و پذيرفته شدن آن از سوي فروشندگان خواهد بود. مديرعامل مركز مبادله ارز و طلاي ايران ابراز كرد: حراج‌ها نيم ساعته خواهد بود و در هر روز ۵ حراج نيم ساعته خواهيم داشت كه در ساعت ۱۷ هر روز آگهي عرضه طلا در روز بعد منتشر خواهد شد. وي اضافه كرد: قيمت معاملات طلا در مركز مبادله ايران به قيمت‌هاي روز نزديك است. مديرعامل مركز مبادله ارز و طلاي ايران تصريح كرد: در حال حاضر عرضه‌هاي خرد از طريق اتحاديه‌ها انجام خواهد شد و در مركز مبادله ايران عرضه خرد نخواهيم داشت. براي تقاضاي خرد نيز معاملات گروهي از طريق اتحاديه‌ها درنظر گرفته شده، بدين صورت كه چندين خريدار خرد با يكديگر در قالب يك گروه طلا خريداري مي‌كنند. سعيدي تاكيد كرد: هدف از عرضه طلا در مركز مبادله ارز و طلاي ايران، جلوگيري از قاچاق و استفاده از طلا براي صنعت است تا حتي اگر خروج طلا صورت مي‌گيرد، به صورت صادرات جواهرات و با ارزش افزوده باشد.