براساس این بخشنامه، صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1402 حداکثر 18 میلیارد تومان باشد، مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند. براساس تبصره ماده 100 این دسته از مشاغل از «نگهداری دفاتر قانونی»، «ارسال اظهارنامه مالیاتی» و «پرداخت مالیات به صورت علی‌الحساب» معاف می‌شوند و می‌توانند از امکان تقسیط بلندمدت بهره ببرند.  سید محمدهادی سبحانیان، ريیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: به ‌منظور تسهیل تکالیف مشاغل خرد و تکریم مودیان، جهش تولید با مشارکت مردم و برقراری بیش از پیش عدالت مالیاتی تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ مبلغ 18 میلیارد تومان بوده، مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده (۱۰۰) هستند.  وی گفت: صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌کنند، ضمن اینکه مالیات‌شان به صورت مقطوع تعیین می‌شود، از مزایایی چون عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، تکمیل جداول درآمد و هزینه و نگهداری اسناد و مدارک و عدم امکان ورود به پرونده توسط ادارات و رسیدگی توسط ماموران مالیاتی برخوردار می‌شوند. ريیس‌کل سازمان امور مالیاتی امکان تقسیط بلندمدت مالیات نسبت به دوره‌های گذشته و افزایش سقف بخشودگی جرايم مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه را از دیگر مزایای تبصره ماده (۱۰۰) دانست و افزود: چنانچه مودی بدهی نداشته باشد، می‌تواند مالیات مقطوع یا ابرازی خود را در ۱۰ قسط به صورت مساوی پرداخت كند. همچنین هر مودی که از چک الکترونیک استفاده كند (فارغ از اینکه بدهی داشته باشد یا نداشته باشد) می‌تواند مالیات مقطوع خود را در ۱۵ قسط پرداخت كند.