با حضور عضو کارگروه راهبری مدیریت دانش شرکت منابع آب ایران و بیش از 120 نفر از اعضای کارگروه های تخصصی توسعه مدیریت و سیستم های مدیریتی، اولین دوره « مدیریت دانش از دیدگاه سازمان بهره وری آسیایی(APO» در آبفای استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد بازار، مدیر دفتر توسعه مدیریت  و تحقیقات آبفای استان اصفهان با بیان اینکه به کارگیری دانش در تمام ارکان شرکت به منظور تقویت بهره وری، یکی از اهداف برگزاری این دوره بوده است، گفت: با به کارگیری مدیریت دانش می توان امید داشت که در بسیاری از زمینه ها تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بهتر و سریع‌تر، تسهیل دستیابی به اطلاعات و منابع مورد نیاز، استفاده از ایده‌ها، مستندات و دانش خبرگان، جلوگیری از تلاش‌ها و خطاهای تکراری، بهره‌گیری از تخصص و تجربیات موجود و ارائه اطلاعات مهم به طور گسترده و سریع، جلوگیری از هدر رفت هزینه ها و زمان، افزایش مشارکت کارکنان و بهبود فرهنگ سازمانی، حفظ منابع دانش و دانایی فراهم شود.
احمد رضا پورقاسمی با بیان اینکه یکی از الزامات شرکت مهندسی آبفای کشور استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت های آب و فاضلاب است، اعلام کرد:  پراکندگی دانش و عدم مدیریت صحیح آن باعث کاهش بهره وری می شود، به همین دلیل ضروری است که  برای تقویت تعامل و بهره‌گیری از دانش و تجربه کارکنان که یکی از ارزشمندترین دارایی‌های نامشهود هر شرکتی به شمار می آید، پیاده سازی سیستم مدیریت دانش کارآمد و قابل اعتماد در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت  پیاده سازی مدیریت دانش به صورت نوین  در شرکت تصریح کرد: مدیریت دانش یک تکنیک مدیریتی برای حفظ و به کار گیری درست منابع دانشی شرکت است،که بر مبنای آن به طور صحیح و سیستماتیک دانش های پراکنده و جاری در شرکت را می توان جمع آوری و  ثبت نمود  و با اشتراک گذاری بین افرادی که به دانش نیاز دارند، می توان  زمینه های ارتقای بهره وری را مهیا نمود.
مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات آبفای استان اصفهان  با اشاره به اینکه ارتقا و ارائه خدمات پایدار ومطلوب به مردم هدف غایی فعالان صنعت آبفا به شمار می آید، اظهار داشت: زمانی که کارکنان به تمام دانش مورد نیاز خود در شرکت  دسترسی داشته باشند، مفیدتر و موثرتر وظایف خود را انجام می دهند، این در حالیست که افزایش سطح دانایی و تخصص کارمندان  منجر به توانمند تر شدن کارکنان نیز می شود و  بدین ترتیب کارکنان تمرکز بیشتری روی امور و تحقق اهداف استراتژیک خواهند داشت در نتیجه شاهد بالا رفتن عملکرد و بهره وری خواهیم بود.

گفتنی است:  در این دوره آموزشی به تعریف مدیریت دانش، بیان مفهوم تجربه و مستند سازی به عنوان یکی از بخش های مدیریت دانش،کاربردها و مزایای مستندسازی تجارب در سازمان پرداخته شد همچنین به نحوه مستند سازی تجارب  و اینکه چه چیزی باید مستند شود و چه تجربه ای ارزش مستندسازی دارد و نحوه استفاده از تجارب مستند شده بصورت کارگاهی  پرداخته شد .