بانك مركزي و مركز آمار ايران از ۸ ماه پيش و با جهش قيمت مسكن به بالاتر از ۵۰ ميليون تومان انتشار آمار متوسط قيمت مسكن در تهران را متوقف كردند. اتفاقي كه منجر شد شفافيت بازار مسكن از چيزي كه بود هم كمتر و دسترسي به داده‌ها بسيار محدود شود.

اما به هر حال اتفاق جالب در اين عدد و رقم اعلام شده، سير كاهشي تورم مسكن در تابستان بوده است. طبق داده‌هاي مركز آمار شهريور ماه براي سومين ماه پياپي شاخص قيمت مسكن نزولي بوده است؛ به‌طوري كه در شهريور تورم ماهانه مسكن منفي ۱.۷ درصد بوده است و در مرداد هم منفي ۰.۷ درصد. مركز آمار در دو بخش ميانگين قيمت مسكن در تهران را اعلام مي‌كند؛ ميانگين قيمت حسابي و وزني.

ميانگين قيمت حسابي تقريبا همان قيمت‌هايي است كه بانك مركزي تا دي ماه سال گذشته نسبت به اعلام و انتشار آن اقدام مي‌كرد. بر اساس اعلام مركز آمار، در سطح منطقه ميانگين حسابي يك متر مربع زير بناي آپارتمان‌هاي مسكوني محاسبه و در سطح كل شهر تهران از وزن منطقه‌اي (جهت از بين بردن اثر حجم معاملات) استفاده شده است.

همچنين ميانگين وزني، در سـطح منطقه برابر مجموع ارزش املاك فروش رفته به مجموع مساحت املاك فروش رفته است و در سـطح كل شهر تهران از وزن منطقه‌اي (جهت از بين بردن اثر حجم معاملات) به عنوان وزن استفاده شده است.

متوسط قيمت مسكن در تهران

بر اساس تازه‌ترين گزارش مركز آمار كشور متوسط قيمت (حسابي) هر مترمربع واحد مسكوني در تهران در شهريور امسال به 77 ميليون و 480 هزار تومان در مترمربع رسيده كه نسبت به شهريور سال گذشته معادل 76 درصد افزايش داشته است. در شهريور ماه سال گذشته متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران برابر با 43 ميليون و 980هزار تومان بود. همچنين ميانگين وزني قيمت مسكن در تهران در شهريور امسال به 80 ميليون و 800 هزار تومان رسيده كه نسبت به مدت شهريور سال گذشته معادل 75.3 درصد افزايش يافته است.

تورم نقطه به نقطه سه رقمي در بهار امسال

مركز آمار در گزارش خود علاوه بر اعلام متوسط قيمت آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران، نسبت به درج داده‌هاي مربوط به شاخص قيمت مسكن نيز اقدام كرده است.

با وجود آنكه قيمت مسكن سطح ملموس‌تري دارد اما مركز آمار ايران، تغييرات شاخص قيمت مسكن را معيار مطلوب‌تري براي بررسي تغييرات وضعيت مسكن مي‌داند زيرا مشخصات و كيفيت واحدهاي فروش رفته در دوره‌هاي مختلف در محاسـبه متوسـط قيمت قابل شناسايي نيست؛ به همين جهت مركز آمار پيشنهاد داده براي آگاهي از درصد تغييرات قيمت آپارتمان‌هاي مسكوني، از شاخص قيمت و براي آگاهي از سطح قيمت‌ها از ميانگين قيمت استفاده شود. طبق آخرين آمارها، شاخص قيمت مسكن در تهران در شهريورماه امسال به 279.9 واحد رسيده كه نسبت به شهريورماه سال گذشته 75.2 درصد رشد داشته است.

تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قيمت مسكن تهران در ارديبهشت ماه امسال در بالاترين سطح خود يعني 121.8 درصد رسيده بود و پس از آن در مسير كاهشي قرار گرفته و توانسته در شهريور امسال به 75.2 درصد برسد.

به‌طوركلي در تمام ماه‌هاي بهار امسال تورم مسكن در تهران بالاتر از مرز 100 درصد به ثبت رسيد. با اين حال روند كاهشي تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قيمت مسكن طي ماه‌هاي اخير مسير كاهشي داشته و در نهايت باز هم بالاتر از 70 درصد قرار گرفت. در همين خصوص تورم نقطه به نقطه شاخص قيمت مسكن در شهريور ماه در مقايسه با ماه قبل (84.1 درصد) معادل 8.9 واحد درصد كاهش داشته است.

افت قيمت مسكن در آخر تابستان

از سوي ديگر تورم ماهانه شاخص قيمت مسكن در تهران در شهريور امسال منفي بوده است. در شهريور امسال تورم ماهانه قيمت آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران منفي 1.7 درصد بوده كه در مقايسـه بـا همين اطلاع در ماه قبل (منفي 0.7 درصد)، يك واحد درصد كاهش داشته است.

با احتساب تورم ماهانه منفي در شهريور ماه مي‌توان گفت اين سومين تورم ماهانه منفي است كه شاخص قيمت مسكن تهران از ابتداي سال‌ جاري توانسته به ثبت برساند. پيش از اين شهريورماه سال 1398 تورم ماهانه مسكن منفي بود اما توالي سه ماهه افت قيمت مسكن در اين شهر از اتفاقات بي‌سابقه تلقي مي‌شود.

ركوردزني تورم ميانگين مسكن در تهران

نرخ تورم سالانه شاخص قيمت مسكن تهران در مسيري متفاوت از تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه پيش رفته و يك ركورد تازه به ثبت رسانده است. نرخ تورم سالانه شاخص قيمت مسكن تهران نيز در شهريور ماه امسال به 83.9 درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل 1.9 واحد درصد افزايشي بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يكسال منتهي به ماه جاري، نسبت به موقعيت مشابه خود در سال قبل است. در همين خصوص بررسي‌ها نشان مي‌دهد نرخ تورم سالانه شاخص قيمت مسكن همچنان در مسير افزايشي قرار دارد و شهريور امسال به يكي از بالاترين سطوح خود يعني 83.9 درصد رسيده است.