شرکت نفت سپاهان به دلیل عمکرد مناسب در این مدت با افزایش سود عملیاتی از ۲۴ درصد به ۲۷ درصد بهترین و بالاترین سود عملیاتی را در میان چهار پالایشگاه روانکار داشته است.
به گزارش اقتصاد بازار، بررسی عملکرد چهار شرکت عمده تولید کننده روانکار در سه ماهه سالجاری نشان می دهد شرکت نفت سپاهان به دلیل عمکرد مناسب در این مدت با افزایش سود عملیاتی از ۲۴ درصد به ۲۷ درصد بهترین و بالاترین سود عملیاتی را در میان چهار پالایشگاه روانکار داشته است، بطوریکه این شرکت در سه ماهه ابتدايي سال گذشته ۴۵۲ میلیارد تومان فروش داشته، این در حالیست که نفت سپاهان در سه ماهه سالجاری با رشد قابل توجه در فروش به رقم ۴۷۷ میلیارد تومان رسید، همچنین سود عملیاتی اين شرکت از ۱۰۸ میلیارد تومان در سه ماهه ابتدايي سال گذشته با رشد ۳درصدی به ۱۳۰ میلیارد تومان رسید.
اين درحالیست که نفت بهران به مانند سال گذشته و بدون تغییر ۲۷ درصد سود عملیاتی داشته است.
از سوی دیگر نفت ایرانول با ۲۳ درصد و نفت پارس با ۱۹ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
لازم به توضیح اینکه شرکت نفت سپاهان در حال حاضر پروژه های توسعه ای متعددی را در دست اجرا دارد که از جمله پروژه FRW که در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید. بهره برداری از این پروژه تاثیر بالایی بر سوددهی شرکت نفت سپاهان طی سالهای آینده دارد.