فرهاد امین دهقان، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت نفت سپاهان منصوب شد.
پیش از این دکتر محمد امیر نیکو همت، مدیرعاملی نفت سپاهان را حدود دو سال بر عهده داشت
و از عملکرد وی طی این مدت، تقدیر و فرهاد امین دهقان به عنوان مدیرعامل جدید نفت سپاهان معارفه شد.
برخی از سوابق مدیریتی مدیر عامل جدید نفت سپاهان:
عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت جی
مدیر عامل شرکت چی‌پورنر پارس
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش نفت جی هرمز