فاطمه لطفی: آبان‌ماه ۱۴۰۱ مرحوم رستم قاسمی، وزیر راه‌ و شهرسازی در دولت سیزدهم، با اشاره به وضعیت ناامیدکننده فرودگاه بین‌المللی امام (ره) تهران گفته بود: «هنگام عبور از فرودگاه امام در کنار مهمانان خارجی خجالت می‌کشم. به ۶٠ کشور دنیا سفر کرده‌ام؛ وقتی از فرودگاه‌های خارجی وارد فرودگاه امام می‌شوم گویی از یک شهر بزرگ وارد یک روستا شده‌ام».