کاهش میزان تورم نقطه‌به‌نقطه در برخی استان‌ها بیشتر و در برخی کمتر از ۱.۳ درصد بوده است.

آمارها نشان می‌دهد همسو با کاهش تورم کل، در بین استان‌ها کشور، وضعیت تورم ۲۹ استان بهبود و وضعیت دو استان نیز وخیم‌تر شده است.

در میان استان‌های کشور، استان‌ کردستان با بیشترین کاهش تورم (نقطه‌به‌نقطه) طی یکماه اخیر همراه بوده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه در استان کردستان با کاهش ۳.۶ درصدی از ۲۸.۲ درصد در مهر ماه امسال به ۲۴.۶ درصد در آبان کاهش یافته است.

استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی و یزد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

از سوی دیگر، در بین استان کشور، دو استان قزوین و گیلان با افزایش تورم مواجه شده‌اند.

تورم نقطه‌به‌نقطه در استان قزوین با افزایش ۰.۱ درصدی از ۲۸.۳ درصد در مهر ماه امسال به ۲۸.۴ درصد در آبان ماه رسیده است.

همچنین برای استان گیلان نیز تورم نقطه‌به‌نقطه با افزایش ۰.۱ درصدی از ۲۵.۳ درصد در مهر ماه امسال به ۲۵.۴ درصد در آبان ماه رسیده است.