وی با بیان اینکه در مورد کالاهای اساسی گروه (۱) و آنهایی که از گروه (۱) به گروه (۲) منتقل شده بودند تکلیف مشخص نبود، افزود: بر این اساس در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار مصوب شد که نسبت به ترخیص درصدی کالاهای گروه‌(۱) و آنهایی که از یک به دو منتقل شده‌اند با اخذ مجوزهای قانونی و در صورت نیاز به عرضه در بازارگاه با دریافت مجوز اقدام شود،

بنابراین تمامی کالاهای اساسی گروه (۱) و (۲۱) نیز امکان ترخیص تا ۹۰ درصد را بدون الزام به کد رهگیری و با استفاده از ارز صادراتی یا متقاضی یا تامین ارز توسط بانک مرکزی خواهند داشت.مصوبه دیگر ستاد تنظیم بازار در رابطه با کالاهایی است که امکان ترخیص با ارز متقاضی را طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دارند.

برخی تولید‌کنندگان‌ و صاحبان کالاهای اساسی در هنگام ترخیص بر اساس ارز متقاضی با این مشکل مواجه بودند که بخشی از کالای مربوطه در اظهارنامه در لیست اعلامی وزارت‌صمت جهت مشمولیت مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار داشت، اما بخشی از آن در این لیست نبود.

بر این اساس مصوب شد چنانچه حداقل ۷۰ درصد کالای مربوط به یک اظهارنامه در لیست وزارت صمت باشد و ۳۰ درصد دیگر در گروه (۲۱) تا (۲۵) قرار داشته باشد، آنگاه در صورت تقاضای صاحب کالا امکان ترخیص بر اساس ارز متقاضی وجود دارد.