علي‌اصغر ملكي، رييس اتحاديه گوشت گوسفندي از كاهش ۳۰ هزار توماني قيمت اين نوع گوشت در يك ماه اخير خبر داد. وي از كاهش ۳۰ هزار توماني قيمت گوشت گوسفندي در يك ماه اخير خبر داد و گفت: گوشت قرمز بيشتر از هر كالاي ديگري روند كاهش قيمت را تجربه كرده است. دليل اين اتفاق، كاهش قدرت خريد مردم و كاهش تقاضا براي اين كالا است. قيمت گوشت گوسفندي در يك ماه اخير روند كاهشي داشته و حدود ۳۰ هزار تومان در اين مدت كاهش داشته است. وي درباره اينكه پيش‌بيني مي‌كنيد در روز‌هاي آينده چه اتفاقاتي براي بازار گوشت رخ بدهد،‌ گفت: قابل پيش‌بيني نيست كه چه اتفاقي خواهد افتاد. با توجه به گرمايش هوا و شرايط حاكم بر بازار فعلا همه‌ چيز در راستاي كاهش  قيمت‌هاست.