اقتصاد بازار: مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: با پیگیری های صورت گرفته و با امضای وزیر راه وشهرسازی و بانک ملی ایران، بعد از سال ها انتظار تملک کارخانه ریسباف انجام شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار حجت اله غلامی در این باره اعلام کرد: با تلاش و پیگیری های انجام شده، دو روز پیش کارخانه ریسباف اصفهان با امضای مقام عالی وزارت راه وشهرسازی و بانک ملی ایران توسط راه وشهرسازی به تملک درآمد.
وی بیان داشت: این کارخانه به عنوان آخرین بازمانده از کارخانجات نساجی و بناهای تاریخی باقیمانده از عصر معماری صنعتی و نمادی از فرهنگ، معماری، مناسبات اجتماعی و تاریخی مردم در سده معاصراست که احیای آن حق شهروندان اصفهانی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: کارخانه ریسباف در چهارباغ بالای اصفهان به متراژ 7000 متر مربع و به ارزش 215 میلیارد تومان، با هدف تبدیل به موزه بزرگ اصفهان خریداری شد که خوشبختانه این پیگیری ها به ثمر نشست و تملک این کارخانه اجرایی شد.