به گزارش اقتصاد بازار به نقل از اداره روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان، دکتر علی اعتصام پور اظهار کرد: پروژه ارتقای هتلینگ بیمارستان دکتر شریعتی در حال انجام است و راهروها و سالن های بیمارستان بازسازی شده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: در تکمیل و راه اندازی بخش جراحی قلب تلاش زیادی شد ولی به علت مشکلات مربوط به نوسانات قیمت ها راه اندازی آن کمی تاخیر داشته است که با پیگیری این مشکل نیز در حال برطرف شدن است و من افتخار می کنم که همیشه کنارمردم بوده ام.
وی در ادامه گفت: موضوع مهاجرت پزشکان و پرستاران یک تهدید جدی برای بخش سلامت کشور است و باعث می شود که بسیاری از تخصص ها خالی بماند و این یعنی اگر امروز مشکل رادیولوژی فقط در بیمارستان داریم، بعدا در سطح کل کشور این مساله نمایان می شود چرا که مرزها مشخص نشده است.
اعتصام پور افزود: بیمارستان های ما از نظر کیفیت درمان با دیگر بیمارستانهای استان قابل مقایسه نیست چرا که سیستم های نظارتی ما که بخشی از آن خود شما هستید ۲۴ ساعته فرآیندها را نظارت می کنند تا کیفیت هر روز بهتر از روز قبل شود.
معاون بانک رفاه کارگران استان هم ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته گفت: در این چهار سالی که توفیق خدمت به بیمه شدگان استان اصفهان را داشتم  هیچ استانی نبوده که به این شکل جلسات مرتب و منظمی با ذینفعان خود داشته باشد و از شورای شهر جوامع کارگری تا اتاق بازرگانی در این جلسه باشند.
جوامع کارگری استان هم ضمن تشکر و قدر دانی از زحمات مدیر درمان، و بیان مشکلات کارگران در مراکز درمانی استان،  مطالبات خود در خصوص افزایش قیمت دارو و کمبود برخی از آنها در مراکز درمانی و نگاه ویژه دولت و سازمان را به این استان خواستار شدند.