جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن راس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخه ۱۳/۶/۱۴۰۱ در محل دفتر مرکزی شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن به آدرس : اصفهان -بلوار کشاورز- ابتدای اتوبان شهید میثمی تشکیل می گردد.

 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن راس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخه ۱۳/۶/۱۴۰۱  در محل دفتر مرکزی شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن به آدرس : اصفهان -بلوار کشاورز- ابتدای اتوبان شهید میثمی تشکیل می گردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت ملی ، دفترچه عضویت ،شماره سهام راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا" معرفی نمائید.

دستور جلسه:

۱- گزارش هیأت مدیره و بازرسان

۲- طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

۳- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی .

۴- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان

۵- تصویب پاداش اعضاء هیأت مدیره و کارکنان شرکت و حق الزحمه بازرسان در سالهای فوق .

۶- تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی

۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

*داوطلبان تصدی سمتهای هیأت مدیره و بازرسی به موجب ماده (۸)دستور العمل موظفند حداکثر ظرف ۵ روز پس از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند .

اطـلاعیـه

 نظر به اینکه انتخابات اعضاء هیأت مدیره و حسابرس و بازرسین قانونی نوبت اول در تاریخ۱۳/۶/۱۴۰۱ روز یکشنبه برگزار خواهدشد ، لذا بدینوسیله به اطلاع سهامداران گرامی که داوطلب عضویت در سمت هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان می باشند میرساند با عنایت به شرایط مشروحه زیر می توانند از تاریخ ۱۹/۵/۱۴۰۱ لغایت ۲۴/۵/۱۴۰۱از ساعت ۸ صبح الی ۳۰/۱۶ و در روزهای پنجشنبه تا ساعت ۱۳ شخصا" به امور اداری شرکت واقع در بلوار کشاورز-ابتدای اتوبان شهید میثمی مراجعه و نسبت به اخذ فرم ثبت نام داوطلبان هیأت مدیره و حسابرس وبازرس قانونی و تکمیل و تحویل آن اقدام نمایند .

الف : شرایط قانونی عمومی

۱-تابعیت جمهوری اسلامی ایران .                                              ۳- عدم سابقه ارتشاء،اختلاس ،کلاهبرداری.

۲- عدم ممنوعیت قانونی حجر و ورشکستگی به تقصیر                  ۴- عدم عضویت در تعاونیهای مشابه .

ب : شرایط اختصاصی

۱- اطلاعات یا مدرک تحصیلی و تجربه لازم برای انجام وظائف مناسب با شرکت تعاونی (به تشخیص کمیسیون ماده ۵

اداره کل تعاون استان اصفهان )

۲- ایمان و تعهد و الزام عملی به دین مبین اسلام

۳- عدم سوء سابقه مالی و یا محکومیت در دادگاههای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی .

۴- عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم ضد امنیت و جعل اسناد.

۵- حتی المقدور داشتن مدرک لیسانس یا داشتن حداقل ۲ سال تجربه مدیریتی در کارخانه ، بازرس و حسابرس قانونی

بایستی موسسه حسابرسی عضو حسابداران رسمی ایران باشد و دو نفر بازرس حقیقی دیگر حتی المقدور دارای مدرک

کارشناسی مرتبط باشند

۶- با توجه به حساسیت و گستردگی کار حداکثر سن داوطلبین ۷۲ سال می باشد .

ج : مدارک لازم

۱- کپی شناسنامه و کارت ملی .                                    ۲-عکس ۴*۳ با مشخصات ظهر عکس یک قطعه

۳- فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی .                           ۴- کپی کارت شناسائی شاغلین و بازنشستگان .  

۵- ارائه موافقت نامه کتبی از حوزه معاونت های مربوطه برای شاغلین ذوب آهن .

تذکر : به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از انقضای مهلت تعیین شده فوق ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هیأت مدیره شرکت تعاونی

مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان